top of page

עדכון בעתירה לבג"צ נגד בית דין דתי שהכריז חרם על תושבת העיר

עדכון בעתירת "כתב הסירוב" – עתירה לבג"צ של אשה חרדית תושבת אלעד שהגשתי יחד עם עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון במאי 2013. תמציתה של העתירה היא ביטול החלטה של בית דין דתי הפועל בעיר אלעד ובראשו עומד רב העיר אלעד, להכריז על העותרת מרימה יד בתורת משה וראויה לחרם ונידוי בשל סירובה להתדיין לפניו. משמעות החלטה על הכרזת חרם היא הרסנית בחברה החרדית ואסורה על פי החוק והפסיקה.

 

עם הגשת העתירה פנינו ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות בתלונה על עבירות סחיטה באיומים ועל התנהלות הגורמים השונים אשר התנכלו לעותרת ומשפחתה ונפתחה חקירה פלילית המתנהלת בימים אלה.

 

בשבוע שעבר (12.11.14) התקיים דיון בעתירה בבית המשפט העליון. הדיון היה חגיגי במיוחד שכן בהרכב ישב כבוד השופט מזוז ביומה הראשון של כהונתו. בהרכב ישבו גם כבוד הנשיא גרוניס וכבוד השופט ג'ובראן.

 

בדיון נכחו עורכי הדין שייצגו את המשיבים – רב העיר אלעד, דייני בית הדין, ראש עיריית אלעד, לשכת הרבנות באלעד, השכנים שפנו לבית הדין הדתי, והיועץ המשפטי לממשלה. השופטים ביררו איתם את הטענות המועלות בעתירה ומשלא קיבלו מענה בתשובותיהם הוציאו "צו על-תנאי". משמעות הצו היא כי למשיבים ניתנת אפשרות להגיב בכתב לעתירה אך אם לא ישכנעו את בית המשפט כי יש טעם המצדיק את התנהגותם הרי שהצו על-תנאי יהפוך למוחלט והעתירה תתקבל. עוד קבע בית המשפט כי המשיבים יגישו תגובתם עד 31.12.14.

 

למחרת הדיון התפרסמה במקומון "קוראים אלעד" כתבה המתארת את חקירת המשטרה שנערכה לדייני בית הדין בגלל "כתב הסירוב" שהוציאו. הכתבה מביאה את תגובתם של הדיינים:

 

"לאחר התייעצות עם עורכי דין בכירים, הודיעו הדיינים, הרבנים הגאונים רבי ישעיהו פלדמן, רבי אליהו גולדברג ורבי שמעון גוטמן, לחוקרי התחנה כי אין בכוונתם להשיב על השאלות הללו, משום שאין זה מסמכותה של המשטרה להציג אותם בפניהם ועזבו את המקום לאחר שהבהירו שכל מה שקשור לענייני דת המקום היחיד הוא בבית המדרש, 'משה אמת ותורתו אמת וכל המשטינים ומקטרגים בשום מקום בעולם לא ימנעו את הרבנים להשמיע דעת תורה – לא תגורו בפני איש'.
יצוין כי אנשי 'חדוש' לא הסתפקו בתלונה למשטרה והגישו גם עתירה לבג"צ על מנת שזה יורה לדיינים לבטל את 'כתב הסירוב' וימנע מכל בתי הדין הפועלים על פי דין תורה מלהשתמש בכתבים מסוג זה, המקובלים מקדמת דנא כנגד אלה שאינם בכלל 'צייתא דינא' – מכאן ולהבא.
השבוע נענה הרכב בראשו עמד נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, לבקשת עמותת חדו"ש והוציא 'צו על תנאי' המורה לדייני בית הדין 'הישר והצדק' לנמק מדוע לא יבוטל 'כתב סירוב' שהוציאו. אבל הדיינים כבר הודיעו כי אינם מתכוונים להשיב גם על שאלה זו, מאותה סיבה שלא השיבו לשאלות שהציגו בפניהם חוקרי המשטרה. 'אם בג"צ רוצה לבטל את כתב הסירוב – שיעשה זאת בעצמו' אמרו ל'קוראים אלעד' אישי ציבור המעורים בפרטי העניין. אין לנו כל עניין להיות חלק מההצגה שאורגנה על גורמים שאינם חוסכים כל מאמץ לקעקע כל דבר שבקדושה וכל כוונתם היא להרים יד בתורת משה. פשוטו כמשמעו. בהוראת גדולי ישראל מרנן הגראי"ל שטיינמן, הגח"ח קנייבסקי והגר"נ קרליץ ומתוך התייעצות מתמדת איתם ועם עו"ד מומחים לנושא התכנסו תחת מטרייה אחת רבים מבתי הדין בארץ והעלו דרכי הפעולה כאשר העו"ד המוביל את התיק הוא עו"ד שמחה דן רוטמן שהינו מומחה בינלאומי לענין משילות ודמוקרטיה. הגיע הזמן להפסיק את מסע הרדיפה הבלתי פוסק כנגד הציבור החרדי ואורחות חייו' מסכמים אישי הציבור הנוגעים בדבר."

 

כפי שעולה מהכתבה, המנהיגים הדתיים בעיר אלעד אינם מכירים בסמכות המשטרה או בג"צ וממשיכים בדרכם המקימה "מדינה בתוך מדינה". "מדינתם" אינה מכבדת את בתי המשפט שלנו להם הם קוראים "ערכאות של גויים", אינה מכבדת את חוקינו ואינה מהססת לפגוע בזכויות האדם. רבים מהתושבים החרדים המסרבים להתבדלות זו מאויימים ונסחטים, בין השאר באמצעות איומי חרם כדוגמת "כתב סירוב".

bottom of page