top of page

עתירות לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19

בבחירות שהתקיימו לכנסת ה- 19 פעלתי ביחד עם עמותת חדו"ש כנגד תעמולה אסורה של מפלגות דתיות. מפלגת ש"ס הוציאה אפליקצייה אשר מעניקה ברכות מהרב עובדיה יוסף למי שיצביע עבור ש"ס בבחירות. בעקבות עתירה שהגשנו לועדת הבחירות המרכזית לכנסת,  הורה יו"ר הועדה כבוד השופט אליקים רובינשטיין על הסרת אפליקציית הברכה.

כן הגשנו עתירות נגד מודעות של יהדות התורה המבטיחות ברכה למצביעים וכנגד תחנת רדיו "קול ברמה" אשר שידרה את דרשותיו של הרב עובדיה יוסף אשר כללו תעמולת בחירות אסורה למפלגת ש"ס:

bottom of page