31 לאוקטובר, 2013

מימין: ולטר גרוס, היינץ הרמן, אהרון ליטאי ומשה זמורה. איור: ערן וולקובסקי

 
מימין: ולטר גרוס, היינץ הרמן, אהרון ליטאי ומשה זמורה. איור: ערן וולקובסקי